Skip to the content

Indmeldelse

Indmeldelse til Tune Borgerhus Venner kan ske ved indbetaling på Konto: 2280-5980013413 
eller til bestyrelsen ved alle Borgerhusets arrangementer.

Vi har valgt at lukke vores MobilePay nummer, da vi skal betale 588 kr. om året + 75 øre pr. transaktion.

Udfyld dine data: Lukket midlertidigt

Kontingentet er kr. 75,00 for året 2020

Vil du vide mere om Tune Borgerhus Venner,
så kontakt Leif Jørgensen på tlf. 40 30 40 30 eller på mail: daglig.leder@tune-borgerhus.dk