Kunstmaleren som har atelier i Tune Borgerhus,
og som udstiller i Borgerhusets lokaler


Wistremundo Artero Baez

Andre malerier

goya3.jpg (22067 byte)

maja-1996.jpg (92742 byte)


 

 webmaster@tune-borgerhus.dk

Tune Borgerhus kan lejes til private fester - se om der er ledig i kalenderen - e- mail: daglig.leder@tune-borgerhus.dk