Skip to the content

Generalforsamling

 

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i S/I Tune Borgerhus, tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19.00 med følgende dagsorden.
 

  1.   Valg af dirigent  
  2.   Valg af referent og stemmetællere  
  3.   Formandens beretning (Kan læses her)  
  4.   Fremlæggelse af regnskab  
  5.   Budget 2020  
  6.   Indkomne forslag  
  7.   Valg af kasserer  
  8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
  9.   Valg af 2 suppleanter  
  10.   Eventuelt  
         

Tilmelding til efterfølgende spisning: Slut

Tune Borgerhus

Tune Borgerhus
Lundegårdshegnet 15
4030 Tune
E-mail:  daglig.leder@tune-borgerhus.dk
CVR-NR.: 38 66 67 03