Skip to the content

Generalforsamling

 

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i S/I Tune Borgerhus, tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden.
 

  1.   Valg af dirigent  
  2.   Valg af referent og stemmetællere  
  3.   Formandens beretning  
  4.   Fremlæggelse af regnskab  
  5.   Budget 2019  
  6.   Indkomne forslag  
  7.   Valg af formand  
  8.   Valg af 1 bestyrelsesmedlem  
  9.   Valg af 2 suppleanter  
  10.   Eventuelt  
         

Tilmelding til efterfølgende spisning er afsluttet

Tune Borgerhus

Tune Borgerhus
Lundegårdshegnet 15
4030 Tune
E-mail:  daglig.leder@tune-borgerhus.dk
CVR-NR.: 38 66 67 03