Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i S/I Tune Borgerhus, tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden.
 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Budget 2018
6. Indkomne forslag
  7.   Valg af kasserer  
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Eventuelt
         

Tilmelding til efterfølgende spisning: slut 

 webmaster@tune-borgerhus.dk

Tune Borgerhus kan lejes til private fester - se om der er ledig i kalenderen - e- mail: daglig.leder@tune-borgerhus.dk